real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

443 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
κλικ στην εικόνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
κλικ στην εικόνα

Συνδεδεμένοι χρήστες

• We have• •5 guests• •online•
•Content View Hits• : 164707
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με πληθώρα ευνοϊκών ρυθμίσεων μπορεί να επιτευχθεί

μεγάλη Διαγραφή χρεών αρκεί να επιλεγεί η κατάλληλη

Νομοθεσία και Διαδικασία για κάθε προσωπική υπόθεση.

Αυτό προϋποθέτει τους εξειδικευμένους Οικονομολόγους

και Νομικούς της ομάδας EL EXPERTS που με εμπειρία

σε διαγραφές και ρυθμίσεις Χρεών και στο Τραπεζικό

Δίκαιο και σφαιρική γνώση όλων των σχετικών Νόμων ,

επιτυγχάνουν την βέλτιστη λύση σε κάθε υπόθεση

Για κάθε επιχείρηση ιδιώτη νομικό πρόσωπο που

επιθυμεί να ενταχθεί σε Ρύθμιση Οφειλών γίνεται από

εμάς εξατομικευμένη αξιολόγηση ανά περίπτωση σε

σχέση με την σύνθεση οφειλών την τρέχουσα οικονομική

κατάσταση τις πιθανές λύσεις για την επιλογή της

κατάλληλης ρύθμισης που θα επιφέρει την μεγαλύτερη

διαγραφή και θα είναι η πιο συμφέρουσα.

1.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ν.4605/19

Δύναται να ενταχθούν με προϋποθέσεις

Για κάθε είδους Δάνεια και κάθε είδους πιστωτή: τράπεζα

έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 κάθε φυσικό πρόσωπο

με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα άνεργοι, μισθωτοί,

συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες,

επιχειρηματίες –  ομόρρυθμοι εταίροι .

ΑΦΟΡΑ ΟΦΕΙΛΕΣ με υποθήκη ή προσημείωση

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ με καθυστέρηση 3 μηνών  έως

την 31/12/2018 εκκαθαριστή τράπεζας,και εταιρεία

διαχείρισης απαιτήσεων ή τιτλοποίησης των δανείων

(δηλαδή fund/servicer)  και ΤΠΔ.

Η αντικειμενική αξία =φορολογητέα αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

Α. 175.000 ευρώ, αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά

δάνεια

Β. 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση  που δεν

περιλαμβάνονται  επιχειρηματικά δάνεια

Οικογενειακό Εισόδημα έως 36 000 ευρώ

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ

Διαγραφή οφειλής για το επιπλέον του 120% της

εμπορικής αξίας κατοικίας.  Αποπληρωμή σε 25 έτη

Χαμηλό επιτόκιο   2% συν ΕURIBOR τριμήνου

Επιδότηση Δόσης από 20% έως και 50%

Άρση και Αναστολή αναγκαστικών μέτρων

2. Ν .4469/17   ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

Όπως τροποποιήθηκε με τον 4549/2018

Δύναται να ενταχθούν με προϋποθέσεις

Κάθε Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική

ικανότητα ήτοι εμπορική δραστηριότητα

και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά

εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 (Α' 167)

και έχει Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α) Οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση

τουλάχιστον 90 ημερών ή δεν έχει ενημερότητα

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική

Διοίκηση ή δεν έχει ασφαλιστική ενημερότητα ή είχαν

σφραγισθεί επιταγές εκδόσεώς του ή είχαν εκδοθεί

διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω

ληξιπροθέσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

β) Έχει μία τουλάχιστον χρήση κερδοφόρα την

τελευταία τριετία ή μία τουλάχιστον χρήση με

θετικό EBITDA την τελευταία τριετίας

ΟΦΕΛΗ

Εντάσσονται και μεγάλες επιχειρήσεις και οφειλές

έως 20.000.000 ανά πιστωτή.

Περιλαμβάνονται οι οφειλές σε πολλούς φορείς

Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία,Τράπεζες και ΔΕΚΟ

και συνολικά εξετάζεται με ποιο ποσό διαγραφής

θα επιτευχθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης .

Ακριβώς επειδή παρουσιάζεται η συνολική εικόνα

με την αποτύπωση όλης της οικονομικής

κατάστασης της επιχείρησης και υποβάλλεται

Μελέτη Βιωσιμότητας είναι δυνατή η μεγάλη

διαγραφή χρεών.

Η επαρκής ανάλυση και τεκμηρίωση από τους

έμπειρους Οικονομολόγους και Νομικούς της

ομάδας μας, οδηγεί σε πολύ καλά αποτελέσματα

με αυξημένες Διαγραφές έως 95% προσαυξήσεων

και κεφαλαίου σε 120 Δόσεις.

Για να ενταχθείτε σε κάποια από τις

Διαδικασίες Εξωδικαστικής  Ρύθμισης Οφειλών

και για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή λύση

Με ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Χρειάζεται:

Σύνταξη  Πλήρους Φάκελου με Οικονομικές

Αναλύσεις και αποδεικτικά.

Η ομάδα της EL- EXPERTS με την 20ΕΤΗ της

εμπειρία  στην νομική, και οικονομοτεχνική

υποστήριξη επιχειρήσεων την άριστη οργάνωση

της, και με τους εξειδικευμένους της Οικονομολόγους

- Νομικούς αναλαμβάνει υπεύθυνα :

1. την ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη και με σαφήνεια

πλήρη παρουσίαση , σύνταξη και υποβολή του

Φακέλου Εξωδικαστικής ρύθμισης Οφειλών

2. την υποστήριξη και εκπροσώπηση σε όλη την

Διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών

3.Την επιτυχή έκβαση και την Διαγραφή οφειλών


Καλέστε στο 211 23 40 225

Δευτ-Παρ 9π.μ - 5μ.μ

για προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση

της δικής σας υπόθεσης.

Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με

Γραφεία για ραντεβού Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

 

3.  Ν .4611/2019    120 ΔΟΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΑ  , ΔΗΜΟΥΣ

3.  Ν .4611/2019    120 ΔΟΣΕΙΣ  ΣΕ ΔΟΥ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΑ  , ΔΗΜΟΥΣ

Υπάγονται Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ανεξάρτητα

από την ύπαρξη Εμπορικής Ιδιότητας και την διακοπή

δραστηριότητας .

Δ.Ο.Υ Εφάπαξ απαλλαγή προσαυξήσεων 10% και

σταδιακή μείωση προσαυξήσεων σύμφωνα με τον

αριθμό Δόσεων.

ΕΦΚΑ  Επαναυπολογισμός για οφειλές έως 2016

με τον βασικό μισθό άγαμου Μισθωτού ήτοι 586

και 85% μείωση προσαυξήσεων .Εντάσσονται

οφειλές έως το 2018.

ΔΗΜΟΙ   μείωση προστίμων προσαυξήσεων εως

85%

ΟΦΕΛΗ

Σημαντική μείωση της κυρίας οφειλής έως 70%

και επιπλέον μείωση έως 100% στις προσαυξήσεις.

Δυνατότητα συνταξιοδότησης  ακόμη  και    αν

υπάρχουν οφειλές.

 

Καλέστε στο 211 23 40 225

Δευτ-Παρ 9π.μ- 5μ.μ

για προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση

της δικής σας υπόθεσης.

Εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα με

Γραφεία για ραντεβού Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

EL EXPERTS ΓΡΑΦΕΙΑ
•Powered by• Joomla!. Designed by: free joomla templates web hosting reseller cpanel ??Valid?? XHTML ??and?? CSS.

?>