real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

443 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
κλικ στην εικόνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
κλικ στην εικόνα

Συνδεδεμένοι χρήστες

• We have• •17 guests• •online•
•Content View Hits• : 191286
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ 80 % - 100%

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ


1.ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

2.ΑΓΡΟΤΕΣ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΕ

3.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

4.ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ


ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 39 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.


ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΒΑΣΗ;


1.ME THN ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΦΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΜΕΣΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

 

2.TΗN ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


3.TIΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑ-

ΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

 

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ:

 

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ Ή ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ,

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΤΟ ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.

 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ :

 

1.Κάθε Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα

από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν.4172/2013 (Α' 167) και έχει Φορολογική

κατοικία στην Ελλάδα, δύναται να υποβάλει αίτηση

για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

οφειλών, εφόσον:

(α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε προς χρημα-

τοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση

τουλάχιστον 90 ημερών ή δεν είχε ενημερότητα

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική

Διοίκηση ή δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα λόγω

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης ή είχαν σφραγισθεί επιταγές

εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή

είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές

αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων

εις βάρος του,


β)  Έχει μία τουλάχιστον χρήση κερδοφόρα την

τελευταία τριετία ή μία τουλάχιστον χρήση με θετικό

EBITDA την τελευταία τριετία.


Εντάσσονται οφειλές σε TOYΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΦΟΡΕΙΣ

Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία,Τράπεζες με κάτω του

85% του συνόλου οφειλών στον καθένα.


Μια αίτηση θα γίνεται ΔΕΚΤΗ μόνο αν ισχύουν

σωρευτικά τα κατώτερω :

Αν καλύπτονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ελέγχονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία

πενταετίας (Βιβλία,Δηλώσεις,Ακίνητα)

Αν ο φάκελος που υποβάλλεται είναι πλήρης

Αν εμπεριέχονται

Περιγραφή επιχείρησης δραστηριοτήτων

Oικονομική ανάλυση εισοδημάτων χρεών σε βάθος

πενταετίας

Ανάλυση χρεών και πως πρόεκυψαν

Οικονομικό πρόγραμμα προσδιορισμού δόσεων

Δείκτες βιωσιμότητας επιχείρησης

Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους

προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία

ρευστοποίησης της περιουσίας του.

Πλήρη περιγραφή των βαρών που είναι εγγεγραμμένα

επί των περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον 39 πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που

αποδεικνύουν αδυναμία πληρωμής-Βιωσιμότητα.

 

ΔIKAΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ :

 

Ο αναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη

(Νόμος Σταθάκη)

είναι ένα πλαίσιο προδικαστικής

(εξωδικαστικής) και δικαστικής ρύθμισης

οφειλών με ταυτόχρονη προστασία των

περιουσιακών στοιχείων των

νοικοκυριών (πρώτη κατοικία) και των

Ελευθέρων Επαγγελματιών που

αποδεδειγμένα δεν μπορούν

να πληρώσουν τις οφειλές τους.

Αφορά :

Μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, Ελεύθερους

Επαγγελματίες, & πρώην εμπόρους που  κατά  το

χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής  δεν  έχει

πτωχευτική ικανότητα & δεν τελεί υπό  πτώχευση.


Διαγράφεται και ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών

(τράπεζες, εφορία, ΟΤΑ,  ασφαλιστικά  ταμεία  και

ιδιώτες)

 

 

 

Για να ενταχθεί κάποιος στην Διαδικασία εξωδικαστικής

ρύθμισης οφειλών ή στον Ν.Κατσέλη και για να πετύχει

την καλύτερη δυνατή λύση Με ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Χρειάζεται:

Σύνταξη  Ολοκληρωμένου Φάκελου Σχεδίου Αναδιάρθωσης

με Οικονομικές Αναλύσεις Βιωσιμότητας

και αποδεικτικά στοιχεία

απο έμπειρη ομάδα 

Νομικών Οικονομολόγων  και

Χρηματοιοικονομικών Συμβούλων

που διαθέτει ο όμιλος εταιριών EL EXPERTS

 

Η ομάδα της EL- EXPERTS με την

22ΕΤΗ εμπειρία  της στην νομική,

και οικονομοτεχνική υποστήριξη

επιχειρήσεων

την άριστη οργάνωση της,

και με τους εξειδικευμένους της

Οικονομολόγους - Νομικούς

αναλαμβάνει υπεύθυνα :

1. Την Xρηματοοικονομική εκτίμηση της προσωπικής

σας κατάστασης, των δυνατοτήτων πληρωμής

την εξεύρεση των πιο άμεσων και συμφερότερων λύσεων

για κάθε υπόθεση.

2.Την σύνταξη εξατομικευμένου Σχεδίου Διάσωσης

Επιχειρήσεων - Ιδιωτών

3.Την ολοκληρωμένη τεκμηριωμένη και με σαφήνεια

πλήρη παρουσίαση , σύνταξη και υποβολή του

Φακέλου Εξωδικαστικής ρύθμισης Οφειλών

ή την επίλυση μέσω της δικαστικής οδού

4. Την υποστήριξη και εκπροσώπηση σε όλη την

Διαδικασία εξωδικαστικής ή δικαστικής ρύθμισης

5.Την εγγυημένη απο την αρχή επιτυχή έκβαση

και την Διαγραφή οφειλών έως 100%,

6.Την άρση κατασχέσεων λογαριασμών -ακινήτων


Καλέστε στο 211 23 40 225

Δευτ-Παρ 9.00-18.00

για προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση

της δικής σας προσωπικής υπόθεσης.

Εξυπηρετούμε με οργανωμένες διαδικασίες όλη την

Ελλάδα.

Γραφεία για ραντεβού Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΝΕΑ

Επιλέξτε -create an account- για αποστολή email για όλα τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων και αλλαγές στην νομοθεσία επιχειρήσεωνΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
•Powered by• Joomla!. Designed by: free joomla templates web hosting reseller cpanel ??Valid?? XHTML ??and?? CSS.

?>