real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo

443 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
κλικ στην εικόνα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
κλικ στην εικόνα

Συνδεδεμένοι χρήστες

• We have• •1 guest• •online•
•Content View Hits• : 166210
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΕL-EXPERTS
ΕΣΠΑ 2019

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΙΝ ΤΟ 2015

Επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000-150.000,

με ποσοστό  επιδότησης 50% ήτοι 75.000.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ:

  • ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΔ 45 και 47
  • ΕΣΤΙΑΣΗ, ΚΑΔ 56
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΚΑΔ 85 και 88

(προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας,

γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)

  • Yπηρεσίες Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών
  • και άλλες Ημερήσιας Φροντίδας

Βασικές Προϋποθέσεις :

1. Έναρξη πριν την 01/01/2015,

2. Να έχουν τους συγκεκριμένους ΚΑΔ

(κωδικούς αριθμούς  δραστηριότητας)

3. Κατ’ ελάχιστον ΓΙΑ ΤΟ 2017

θα πρέπει να είχαν Προσωπικό :

– Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (ΚΑΔ 45,47):

2 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή τουλάχιστον 4 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

– Για τον κλάδο της εστίασης (ΚΑΔ 56):

4 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή τουλάχιστον 8 ΜΕΡΙΚΗΣ

– Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (ΚΑΔ 85) και

ημερήσιας φροντίδας   (ΚΑΔ  88):

5 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ Ή τουλάχιστον 10 ΜΕΡΙΚΗΣ

 

Επ ιδοτούνται :

Kτιριακά και περιβάλλον χώρος

Εξοικονόμηση ενέργειας,

Συστήματα Υγιεινής και ασφάλειας ΗΑCCP ISO

Αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων

- Πιστοποίηση ISO

- Τεχνικές μελέτες

- Κατάρτιση προσωπικού

- Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

2.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΙ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

στους κλάδους 

Αγροτουρισμού, οικοτεχνίας, βιοτεχνίας

τις υπηρεσίες, την εστίαση.

Προτεραιότητα θα έχουν οι αγρότες, οι άνεργοι

και οι γυναίκες.

Επιδοτούνται έως 70% επενδύσεις

προϋπολογισμού έως 600.000 ευρώ.

Ενισχύονται επιχειρήσεις στους τομείς:

Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων

Οικοτεχνία

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

(κέντρα αισθητικής,παιδικοί σταθμοί)

Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής

Παραγωγή τροφίμων ποτών

Χώροι εστίασης και αναψυχής

Επιχειρήσεις καταλυμάτων Ξενοδοχείων

Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού

Τουριστικά γραφεία


Ξενοδοχειακές   μονάδες   Ενοικιαζόμενα

τουριστικά γραφεία, συνεδριακά κέντρα, λουτρά,

καταδύσεις, ιππασία

Camping,Θεματικά πάρκα.Θαλάσσια σπορ

Eστίαση σε τουριστικές περιοχές

(Καφετέριες,ταβέρνες, εστιατόρια σε

τουριστικές υπό ανάπτυξη περιοχές)

3.    Πρόγραμμα επιδότησης για

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου,

παροχής υπηρεσιών, υγείας και τουρισμού

με έναρξη πριν την 01/01/2015

Επ ιδοτούνται :

Κτίρια εκσυγχρονισμός ηλεκτρολογικά

υδραυλικά επιχρίσματα

Ε ξοπλισμός μηχανήματα, παραγωγής,ιατρικά,

συσκευαστικά, γερανογέφυρες,ράφια έπιπλα

ηλεκτρονικοί υπολογιστές plotter, βιτρίνες,

Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης

Ποιότητας ΙSO 9001 ISO 22000


Tα προγράμματα έχουν προϋποθέσεις και όρους.

Επίσης τηρείτε σειρά προτεραιότητας

λόγω περιορισμού κονδυλίων.

Χρειάζεται λοιπόν κατάλληλη προετοιμασία

για να αξιολογηθεί και να προσαρμοστεί η επιχείρηση

που στοχεύει να επιδοτηθεί με αυτές τις προυποθέσεις

για την υποβολή OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ φακέλου και

τεκμηριωμένης μελέτης.

Για προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση των

δικών σας  χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων

να ενταχθείτε σε πρόγραμμα επιδότησης.

Καλέστε στο 211 23 40 225 (τηλεφωνικό κέντρο

για όλη την Ελλάδα )

Δευτ - Παρ 12.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00

( ορίζονται ραντεβού μόνο μετά την τηλεφωνική

αξιολόγηση αν έχετε τις βασικές προϋποθέσεις )

•Read more...•
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ -

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

EΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ 


ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ

ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 39 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Η ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ

 

Κάθε Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα

και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα

από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν.4172/2013 (Α' 167) και έχει Φορολογική

κατοικία στην Ελλάδα, δύναται να υποβάλει αίτηση

για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης

οφειλών, εφόσον:


(α) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχε προς χρημα-

τοδοτικό φορέα οφειλή από δάνειο σε καθυστέρηση

τουλάχιστον 90 ημερών ή δεν είχε ενημερότητα

λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική

Διοίκηση ή δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα λόγω

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορέα Κοινωνικής

Ασφάλισης ή είχαν σφραγισθεί επιταγές

εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς υπολοίπου ή

είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές

αποφάσεις λόγω ληξιπροθέσμων απαιτήσεων

εις βάρος του,


β)  Έχει μία τουλάχιστον χρήση κερδοφόρα την

τελευταία τριετία ή μία τουλάχιστον χρήση με θετικό

EBITDA την τελευταία τριετία.


Εντάσσονται οφειλές σε TOYΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΦΟΡΕΙΣ

Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία,Τράπεζες με κάτω του

85% του συνόλου οφειλών στον καθένα.


Μια αίτηση θα γίνεται ΔΕΚΤΗ μόνο αν ισχύουν

σωρευτικά τα κατωτέρω :

Αν καλύπτονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Ελέγχονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία

πενταετίας (Βιβλία,Δηλώσεις,Ακίνητα)

Αν ο φάκελος που υποβάλλεται είναι πλήρης

Αν εμπεριέχονται

Περιγραφή επιχείρησης δραστηριοτήτων

Οικονομική ανάλυση εισοδημάτων χρεών σε βάθος

πενταετίας

Ανάλυση χρεών και πως προέκυψαν

Οικονομικό πρόγραμμα προσδιορισμού δόσεων

Δείκτες βιωσιμότητας επιχείρησης

Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους

προκειμένου να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η αξία

ρευστοποίησης της περιουσίας του.

Πλήρη περιγραφή των βαρών που είναι εγγεγραμμένα

επί των περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον 39 πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που

αποδεικνύουν αδυναμία πληρωμής

Για προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση των

δικών σας  χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων

να ενταχθείτε σε πρόγραμμα.

Καλέστε στο 211 23 40 225 (τηλεφωνικό κέντρο

για όλη την Ελλάδα )

Δευτ - Παρ 12.00 - 14.00 και 18.00 - 20.00

•Read more...•
 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
•Powered by• Joomla!. Designed by: free joomla templates web hosting reseller cpanel ??Valid?? XHTML ??and?? CSS.

?>